Budynki mieszkalne wielorodzinne w Gdańsku

Szczegóły projektu

Nazwa inwestycji:
4 budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Suchej w Gdańsku
Rok realizacji:
2023 – 2024
Lokalizacja
Rodzaj inwestycji